Potřebuji léčbu rovnátky?

Orientačně se můžete podívat na IOTN index (Index of Orthodontic Treatment Need), index potřeby ortodontické léčby. Pokud Vaše zuby vypadají jako index 5 a více, tak je zahájení terapie rozumné. Lze očekávat výrazné zlepšení stavu terapií.

Terapie malých vad má svá úskalí: efekt léčby je malý a případná recidiva je do původního stavu.

Potřebuji léčbu rovnátky?Rámeček

Jsou lepší rovnátka pevná (zámečky) nebo snímací?

Lepší výsledky lze dosáhnout aparáty fixními. Fixní aparát je standardní při moderní ortodontické terapii. Ideální věk pro fixní aparát je po prořezání stálého chrupu.

Snímací rovnátka jsou však výborná při léčbě ve smíšeném chrupu (ve věku asi 6 – 12 let, když jsou v ústech prořezané zuby stálé i zuby dočasné) jako tzv. interceptivní terapie (zasahujeme do vývoje). Snímací rovnátka je dále potřeba nosit po sejmutí fixního aparátu.

Kdy navštívit poprvé ortodontickou ordinaci?

Vhodný věk je po prořezání stálých řezáků a prvních stálých stoliček, ve věku okolo 6-7 let. Nejčastěji návštěvu doporučí praktický zubní lékař vašeho dítěte.

Mohou být následující problémy: zkřížený skus (kdy je úzký horní zubní oblouk), zákus řezáku, převislý a hluboký skus (někdy i s nákusem dolních zubů do patra za horní zuby), protruze (předkus), velké stěsnání a další. Léčí se nejčastěji snímacím aparátem. Jedná se o tzv. interceptivní terapii (zasahujeme do vývoje). Při dobré spolupráci pacienta a rodičů se daří řešit daný problém ve vývoji pacientova chrupu a vada chrupu po prořezání všech stálých zubů není tak těžká, jak by byla bez včasné interceptivní terapie snímacím aparátem. Ulehčí se dlaší léčba a zkrátí se její doba.

Později čekáme na dokončení prořezání všech stálých zubů, ve věku okolo 11 ti let, a terapie pokračuje fixním aparátem (zámečky na zubech) jako tzv. korektivní terapie.

Kdy je nejlépe léčit fixními aparáty (zámečky na zubech)?

Ideální věk je po prořezání všech stálých zubů, někdy od 12 ti let. Přesné načasování terapie ještě rozhodujeme i dle růstu pacienta. Terapie fixními aparáty je nejefektivnější a nejúčinnější u pacientů ve věku druhého stupně základní školy nebo na začátku střední školy. Léčit lze i dospělé pacienty, důležité však je, aby zuby byly v dobrém stavu z konzervačního i parodontologického hlediska (bez kazů a aktivního zánětu parodontu).

Kdy je nejlépe léčit snímacími aparáty?

U dětí ve věku prvního stupně základní školy, tzv. interceptivní terapie. Poté následuje terapie fixními aparáty ve vhodném věku (tzv. korektivní terapie).

Snímací aparáty jsou dále standardní součástí terapie po sejmutí fixního aparátu, nosí se tzv. na retenci, drží dosažený výsledek.

Snímací rovnátka mají své limity, fixními aparáty v korektivní terapii lze dosáhnout lepších výsledků.

Nestačí zámečky jenom na horní zuby?

Většinou ne. Aby bylo možné dosáhnout harmonického výsledku, dobré artikulace horních a dolních zubů, je potřeba mít aparát v obou čelistech. Většinou se nasazuje nejprve v horní čelisti a pak v dolní. Při sejmutí se většinou sundává vše najednou. Většina vad potřebuje zámečky nahoře i dole. Výsledek při léčbě pouze v jedné čelisti je kompromisní. Pokud pacient nechce fix v obou čelistech, tak na zvážení je neléčit vůbec.

U některých vad však lze akceptovat terapii pouze v horní čelisti. Je to v případech pravidelného oblouku v dolní čelisti, kdy po vyrovnání horních zubů se zuby dobře zartikulují (dokousnou) k sobě. Tato situace se ale vyskytuje pouze u málo pacientů.

Budu se zámečky vypadat škaredě?

Pevná rovnátka nejsou škaredá, když je dobrá hygiena. Jsou různé barevné ligaturky (gumičky okolo zámků), mění se každou návštěvu. Ligatury mohou být i bílé nebo stříbrné, tedy méně nápadné.

Budu se zámečky vypadat škaredě?Rámeček

Budou se mi ostatní smát?

Pevná rovnátka ukazují, že pacient dokáže zvládnout náročnou ortodontickou terapii. V USA je terapie pevnými rovnátka často brána jako věc společenské prestiže. Je obdivuhodné, když pacient zvládne náročnou terapii fixními aparáty.

Je ovšem celá řada pacientů, kteří kvůli špatné hygieně nebo špatné spolupráci jsou pro terapii pevným aparátem kontraindikovaní a nebudou léčeni dokud nezvládnou spolupráci.

Kolik terapie stojí?

Platí se za materiál, který se dává na zuby. Při terapii jsou tři větší platby (nasazení aparátu v horní čelisti, nasazení v dolní čelisti, za snímací aparáty při sejmutí), a dále menší platby za materiál v průběhu léčby. Kompletní terapie fixními aparáty stojí přibližně jako levnější dovolená u moře.

Doplatky za snímací rovnátka jsou mnohem menší.

Proč se někdy při léčbě extrahují (trhají) zuby? Není jich škoda? Nezůstanou mezery?

Důvodem extrakce zubů je nejčastěji stěsnání, když není pro všechny zuby v čelisti místo. Dalším důvodem je tzv. protruze zubů, když jsou zuby „příliš vepředu“ a je potřeba udělat místo aby se mohly přední zuby posunout dozadu a zařadit.

Nejčastěji se extrahují premoláry, všechny čtyři čtyřky, někdy dvě čtyřky v horním oblouku. Někdy se extrahují pětky, někdy i dolní řezák a někdy i jiné zuby.

Extrahovaných zubů není škoda, udělají místo pro nejdůležitější zuby, špičáky. Extrakce dále umožní vytvořit harmonický a pravidelný oblouk, což by jinak nebylo možné.

V naprosté většině případů se mezery po extrakcích uzavřou, pokud celá terapie proběhne s dobrou spoluprácí pacienta.

O případných extrakcích se rozhodne dle typu vady, u některých vad se neextrahuje žádný zub. Někdy, když zuby chybí, se naopak musí doplnit (implantátem, proteticky).

Jedu na dovolenou a mám rovnátka, co mám dělat?

Doporučuji naplánovat nasazení aparátu tak, aby bezprostředně nenásledovala žádná cesta. Později, když si pacienti na rovnátka zvyknou, je dovolená bez problémů. Pokud dojde k problému s aparátem na dovolené (moře, hory, chata apod.), řeší obvykle pacienti jednodušší záležitosti (píchající drátek, spadlý zámek) pomocí ortodontického vosku na rovnátka. Větší problémy (uvolněný oblouk na patře, prasklý a uvolněný kroužek, uvolněno více zámků aparátu) jsou málo časté, pak je nutné navštívit zubní pohotovost a uvolněnou část sejmout.

Jak se mám objednat na léčbu? Berete nové pacienty? Jak dlouho se na rovnátka čeká?

Zatelefonujte k nám do ordinace na tel.: 387 730 398 nebo se přijďte zeptat osobně. Nové pacienty průběžně nabíráme. Ideální je, když vám doporučení k vyšetření doporučí a napíše ošetřující zubní lékař vašeho dítěte.

Nasazení fixních aparátů nebo zhotovení snímacích rovnátek je ovlivněno spíše věkem, prořezáváním zubů nebo růstem pacienta. Není žádný „pořadník“. Nasazení pevných rovnátek je plánovaný výkon, naplánování je dle časové potřeby pacienta a možností ordinace. Jak bude vše probíhat vám vysvětlíme.

Proč se zhotovují rentgeny?

Na přehledném rentgenovém snímku zubů (OPG) vidíme, zda jsou založeny všechny zuby, jak vypadají kořeny zubů, a další.

Boční snímek čelistí (dálkový snímek) ukazuje sklony zubů v čelistech, polohu čelistí a další.

Snímek ruky nám ukáže v jaké fázi růstu se pacient nachází, kdy bude nebo zda už byl růstový spurt, nebo zda už je růst ukončen.

Někdy se zhotovuje i malý detailní snímek některého zubu.

Rentgenové snímky se standardně provádějí na začátku terapie a na konci terapie, a dle potřeby i v průběhu terapie.

Proč se zhotovují rentgeny?Rámeček Proč se zhotovují rentgeny?Rámeček Proč se zhotovují rentgeny?Rámeček

Proč se zhotovují rentgeny?Rámeček Proč se zhotovují rentgeny?Rámeček

Je terapie nutná? Co se stane když se nebudu léčit?

Ortodontická terapie je především o estetice.

Terapie je velice vhodná u pacientů s dobrou hygienou, kteří o svůj chrup dbají a mají o něj zájem. Rovnátky lze srovnat zuby a vytvořit pěkný chrup a úsměv. U mnoha vad v mladším školním věku (na prvním stupni ZŠ) je velice rozumné léčit, protože bez této včasné interceptivní terapie vznikne dalším vývojem mnohem těžší vada chrupu.

Nutná však terapie není. Když nebude ortodontická terapie tak zuby zůstanou křivé se všemi estetickými a někdy i funkčními problémy.

Proč si náš syn/dcera neumí čistit zuby? Co dělá špatně? Co máme dělat?

Pravidelným a správným čistěním zubů se dosáhne zdravých dásní, bez známek zánětu. Zuby budou a zůstanou zdravé.

Proč si náš syn/dcera neumí čistit zuby? Co dělá špatně? Co máme dělat?Rámeček Proč si náš syn/dcera neumí čistit zuby? Co dělá špatně? Co máme dělat?Rámeček

Pokud je hygiena špatná, jsou dásně zanícené. Je viditelný plak v okolí krčků zubů, dásně jsou zarudlé a nateklé. Při dotyku snadno krvácejí. Špatná hygiena je důvodem pro předčasné sejmutí fixního aparátu.

Proč si náš syn/dcera neumí čistit zuby? Co dělá špatně? Co máme dělat?Rámeček Proč si náš syn/dcera neumí čistit zuby? Co dělá špatně? Co máme dělat?Rámeček Proč si náš syn/dcera neumí čistit zuby? Co dělá špatně? Co máme dělat?Rámeček

Je potřeba od útlého věku dbát na to, aby se dítě naučilo čistit zuby. Zuby se čistí minimálně dvakrát za den. Doporučuji se soustředit hlavně na čistění zubů večer, kdy je čas a klid. Před spaním musí být zuby perfektně vyčištěné! Jsou různé techniky čistění zubů. Doporučuji pro děti nejjednodušší techniku: čistit zuby krouživými pohyby, dostat se na všechny zuby a ze všech stran, nebát se dásní. Středně tvrdý kartáček, pasta libovolná. Po čistění může být příjemné vypláchnout ústa nějakou ústní vodou.

Hlavní problém, který vidíme v ordinaci, spočívá v nedůslednosti. Čistění není dostatečné, je odflinknuté. Zanícené dásně snadno při čištění krvácí a dítě se čistit bojí. Je třeba se čištění nebát. Po čase se zánět dásní upraví, krvácení přestane. Při problémech s hygienou je vhodné navštívit dentální hygienistku.