Na základě podrobného vyšetření, včetně rentgenového a studia sádrových modelů se stanovuje léčebný plán a případné alternativy plánu. Pacienta seznamujeme s plánem v rámci informovaného souhlasu při tzv. konzultaci léčebného plánu. Pak začínáme léčbu. Součástí informovaného souhlasu je i seznámení s povahou onemocnění, předpokládaným vývojem, účelem a plánovaným postupem léčby, předpokládaným prospěchem léčby, možnými riziky a komplikacemi, omezením v obvyklém způsobu života, léčebném režimu a spolupráci, alternativami a jejich výhody a nevýhodami.

Povaha onemocnění: nepravidelnost chrupu, která má za následek ne zcela ideální estetiku zubů, úsměvu, obličeje. Někdy mohou být i funkční problémy.

Předpokládaný vývoj: závisí na věku pacienta a konkrétní vadě. Bez terapie rovnátky se zuby samy nesrovnají a nedosáhne se harmonického, estetického a plně funkčního chrupu. Bez ortodontické terapie se nedosáhne orofaciální harmonie.

Účel, plánovaný postup, předpokládaný prospěch léčby: dosáhnout harmonie zubů, úsměvu, obličeje. Léčba může probíhat v různých etapách, v závislosti na věku pacienta a na konkrétní vadě.

Interceptivní terapie (zasahujeme do vývoje) probíhá nejčastěji snímacími aparáty. Léčí se ve smíšeném chrupu, když jsou přítomny zuby dočasné i stálé.

Korektivní terapie probíhá nejčastěji fixním aparátem, doba léčby fixním aparátem je obvykle 1,5 – 3 roky dle závažnosti vady. Léčí se nejčastěji v časném stálém chrupu, přibližně od 11 ti let. Pak následuje tzv. retenční fáze snímacími aparáty, která má za úkol držet zuby v dosaženém postavení. U některých vad je potřeba spolupráce s jinými obory (protetika, implantologie, parodontologie, chirurgie …).

Rizika a komplikace ortodontické terapie:

Tlak na zuby a bolestivost zubů po nasazení aparátu, většinou vymizí během několika dnů.

Otlaky a drobná poranění tváří a měkkých tkání.

Nejčastější komplikace vznikají při nedostatečné hygieně pacienta. Nebezpečný je povlak okolo zámků, způsobuje demineralizace (odvápnění) skloviny a vznik skvrn nebo dokonce kazů. Povlak způsobuje dále záněty dásní. Dásně více krvácejí, uvolňují se zámky, léčba je obtížnější. V případech špatné a nelepšící se hygieny je nutné sejmout aparát předčasně.

Ve výjimečných případech se nedaří realizovat léčebný plán jak bylo původně zamýšleno. Důvodem může být neobvyklá reakce tkání pacienta, růst pacienta, nepředvídatelné komplikace v průběhu realizace léčebného plánu. To vše může vést k prodloužení léčby nebo způsobit, že výsledný léčebný efekt nemusí být takový, jaký jsme si představovali. Může být potřeba léčebný plán změnit či rozšířit.

Někteří pacienti mají tendenci k tzv. resorpcím na kořenech zubů, dojde ke zkrácení délky kořene. Většinou bývá malého rozsahu a pro pacienta není estetickou ani funkční hrozbou. Rozsáhlejší resorpce kořenů jsou výjimečné.

Jiná obecná rizika terapie přesahují rámec obvyklého poučení pacienta.

Specifická rizika a komplikace mohou být u určitých typů vad a budou s Vámi probrány v průběhu konzultace léčebného plánu. Např. riziko ankylózy u retinovaných zubů (zub pevně spojený s kostí) apod.

Omezení v obvyklém způsobu života:

Tlak na zuby a bolestivost zubů po nasazení aparátu, případně po aktivaci (dotažení) aparátu. Je potřeba volit měkčí stravu.

Otlaky a drobná poranění tváří a měkkých tkání. Lze použít ortodontický vosk a překrýt část aparátu (kroužek, zámek), která způsobuje otlak.

Je potřeba věnovat více času ústní hygieně. Zuby s fixním aparátem je potřeba čistit po každém jídle. K dispozici jsou různé typy kartáčků určené pro ortodontické aparáty.

Po nasazení aparátu, především transpalatinálního oblouku (oblouku přes patro) a fixní nákusné destičky, je někdy obtížnější výslovnost. Je potřeba výslovnost cvičit, většinou se upraví po několika dnech.

Je potřeba docházet pravidelně na návštěvy, kontroly a úpravy (dotažení) rovnátek. Bez pečlivé a pravidelné docházky pacienta není možné léčit.

Součástí aparátu jsou někdy i různá přídatná zařízení (elastické tahy apod.), kdy je potřeba spolupracovat dle pokynů lékaře.

S aparátem mohou nastat problémy když se odlepí zámek, praskne oblouk (drátek), nebo se oblouk ohne apod. Lze použít vosk a překrýt píchající drát. Uvolněný zámek většinou „visí“ na oblouku. Pokud dojde k problému s aparátem, doporučuji telefonicky se domluvit na návštěvě, kdy aparát opravíme.

Pokud dojde k problému s aparátem na dovolené (moře, hory, chata apod.), řeší obvykle pacienti jednodušší záležitosti (píchající drátek, spadlý zámek) pomocí vosku. Větší problémy (uvolněný oblouk na patře, prasklý a uvolněný kroužek, uvolněno více zámků aparátu) jsou málo časté, pak je nutné navštívit zubní pohotovost.

Léčebný režim a spolupráce s fixním aparátem: hygiena a pečlivé čištění zubů s aparátem po každém jídle. Je potřeba se vyhnout tvrdým jídlům (topinky, oříšky, mrkev …) a rovněž lepivých jídel (karamely, turecký med, ..). Je nezbytné používat přídatná zařízení k aparátu, která jsou nedílnou součástí léčby. Na kontroly je potřeba chodit pravidelně, aparátek se musí aktivovat (přitahovat).

Léčebný režim a spolupráce se snímacím aparátem: aparát se nosí dle pokynů lékaře. Nejčastěji je jeho součástí šroubek, který se v pravidelných intervalech otáčí.

Alternativy a jejich výhody a nevýhody: u některých, tzv. hraničních, vad jsou na zvážení dvě nebo více možností léčebného plánu. V těchto případech budou s pacientem a rodiči alternativy detailně probrány. Na případné rozhodování je dostatek času, jak doma, tak i např. ve více návštěvách. Někdy je i na zvážení kompromisní léčebný plán u pacientů s nedostatečnou hygienou a spoluprácí. Vzhledem k tomu, že ortodontická terapie je především o zlepšení estetiky, tak vždy je alternativou ortodontickou terapii nezačít a ponechat zuby a estetiku ve stavu v jakém je.